به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، مسابقات مرحله چهارم رنکینگ خارج از سالن مورخه 28 لغایت 29 شهریور ماه در استان خراسان رضوی شهر مقدس مشهد  برگزار می گردد.

*ریکرو روز پنج شنبه : 98/06/28                            * کامپوند  روز جمعه : 98/06/29

*ساعت شروع مسابقات : 8:50 صبح                              * ساعت اتمام مسابقه :  19:30 بعدازظهر

  • ورودی مسابقه: مبلغ 980/000 هزار ریال ( هزینه ثبت نام )
  • مبلغ ثبت نام خود را به شماره کارت 5041721071655873 یا شماره شبا 140700001000227220404001IR  بانک قرض الحسنه رسالت به نام فدراسیون  واریز نمائید .
  • *توجه : پس از واریز ، فیش واریزی را به شماره تلگرام 09193945167 ارسال نمایید و در ضمن از همان شماره تائیدیه ارسال می گردد. در صورت مشکل با  شماره  88303241-021  کمیته  مسابقات تماس حاصل فرمائید .
  • نام و نام خانوادگی- رشته استان - شماره تماس- شماره بیمه ورزشی ـ کد ملی
  • ورزشکاران توجه داشته باشند جهت صدورکارت عضویت با کمیته آموزش شماره تلفن 88827365 تماس حاصل نمایند.
  • برای هماهنگی اسکان با آقای محمد قارونی شماره 09301301218 تماس حاصل فرمایید.

*اسکان : انتهای وکیل آباد ، ابتدای جاده طرقبه ، هتل ثامن

*محل برگزاری مسابقات : طرقبه ، بلوار معلم ، روبروی تامین اجتماعی ، اداره ورزش و جوانان طرقبه