وزیر ورزش و جوانان در احکامی جداگانه هیات مدیره جدید صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور را ‏تعیین کرد.‏

رامین طباطبایی مدیرکل دفتر استعدادیابی وتوسعه ورزش قهرمانی وحرفه ای وزارت ورزش و جوانان از برگزاری این جشنواره با مشارکت فدراسیون ها در استان های سراسر کشور خبر داد.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان پس از مجمع انتخابات فدراسیون تیراندازی به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

وزیر ورزش و جوانان در حکمی سید مناف هاشمی را به عنوان « مشاور وزیر در امور حقوقی » منصوب کرد.‏

محمدرضا اسد، مدیرکل دفتر توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان از برگزاری مسابقات ورزش کارکنان دولت در هفته دولت امسال خبر داد.