وزیر ورزش و جوانان در حکمی زهرا عسگری را به عنوان خزانه دار فدراسیون تیراندازی با کمان منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی باکمان؛ در حکم مسعود سلطانی فر به عسگری آمده است:
با استعانت از خداوند متعال و به استناد ماده 8 اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری، به موجب این حکم به عنوان« خزانه دار فدراسیون تیراندازی با کمان» منصوب می شوید تا در چهارچوب مفاد اساسنامه مزبور،‌ نسبت به انجام وظایف محوله اقدام نمایید.
توفیق سرکارعالی را در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و اعتلای ورزش کشور از خداوند متعال خواهانم.