اسامی نامزدهای تائید صلاحیت شده برای تصدی ریاست فدراسیون تیراندازی باکمان اعلام شد.

طبق اعلام دفتر مشترک فدراسیون های ورزشی اسامی نفرات تائید صلاحیت شده برای شرکت در انتخابات ریاست فدراسیون تیراندازی باکمان به قرار زیر اعلام گردید:
1- آقای محسن باقریان فرح آبادی
2- آقای حمیدرضا بتو
3- آقای غلامرضا شعبانی بهار
4- آقای منصور عبدی
5- آقای مهدی مبینی
6- آقای سیدرضا میرابوطالبی
7- آقای حمیدرضا یاری
بدیهی است رعایت قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مصوب 91/1/15 برای تصدی ریاست فدراسیون، همچنین رعایت قوانین اعلام شده از سوی بازرسی کل کشور در مورد افراد دوشغله، بازنشستگان و اعضای شورای شهر برای حضور در انتخابات الزامی است. ضمنا اسامی سایر نامزدها در صورت اعلام مراجع ذیصلاح متعاقبا اعلام خواهد شد.
مجمع انتخاباتی فدراسیون تیراندازی باکمان ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخه 97/2/18 در آکادمی ملی المپیک برگزار می گردد.