وزیر ورزش و جوانان هدف کاروان ورزشی ایران را در بازی های المپیک 2020 را کسب بهترین نتیجه در بازیهای المپیک توکیو دانست و به برنامه ریزی ، نظارت و حمایت برای حضور قدرتمندانه ایران در المپیک توکیو و کسب نتیجه تاریخی تاکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان ،جلسه ستاد عالی بازی های المپیک و پارالمپیک با حضور دکتر سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان و دکتر سید رضا صالحی امیری رییس کمیته ملی المپیک و دیگر اعضا برگزار شد.
وزیر ورزش و جوانان برگزاری منظم جلسات ستاد عالی بازی های المپیک و پارالمپیک را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت : با برگزاری منظم جلسات از این پس نظارت های ویژه ای هم صورت خواهد گرفت تا با ایجاد شرایط بهتر در زمینه حمایت های مختلف از رشته های پر امید کاروان قدرتمندی را با نظارت قوی راهی المپیک توکیو کنیم.
دکتر سلطانی فر هدف کاروان ورزشی ایران در بازی های المپیک را کسب بهتین نتیجه در مجموع رده بندی مدال ها دانست و تصریح کرد: ابتدا فدراسیون های ویژه وپرامید باید با قدرت سهمیه ها را بدست آورند تا فرصت بیش‌تری برای آماده سازی به منظور حضور قدرتمندانه در المپیک بوجود آید . در این بین هدف گذاری ما کسب بهترین نتیجه در بازیهای المپیک توکیو است.
وزیر ورزش و جوانان اهمیت بازی های المپیک را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت : باید برای کسب نتیجه تاریخی در بازی های المپیک متمرکز شویم و برای تحقق این مهم جلسات ستاد عالی آغاز شده و ثقل کار ما هم در سال 98 خواهد بود تا بتوانیم در هشت رشته پرامید مدال های خوبی را برای کسب یک نتیجه تاریخی به ارمغان آوریم.
دکتر سلطانی فر گفت : جلسات این ستاد تا پایان سال مرتبا برگزار خواهد شد و در هر جلسه هم یک یا دو فدراسیون مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرند و در قالب یک برنامه 16 ماهه ؛ نظارت ، حمایت و هدایت کاروان ایران را صورت خواهیم داد.