وزیر ورزش و جوانان در حکمی سید مناف هاشمی را به عنوان « مشاور وزیر در امور حقوقی » منصوب کرد.‏


به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، در حکم دکتر مسعود سلطانی فر برای سید مناف هاشمی آمده است:‏
‏" نظر به تعهد، تخصص و تجربیات ارزشمند جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان « مشاور وزیر در امور حقوقی » ‏منصوب می شوید. امید است با اتکال به خداوند متعال و بهره گیری از ظرفیت های موجود و برقراری ارتباط با صاحب ‏نظران، اساتید، پیشکسوتان و کارشناسان امور ورزشی، در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید. بدیهی است معاونان و ‏مدیران ستادی و استانی و فدراسیون های ورزشی همکاری لازم را با جنابعالی معمول خواهند داشت. "‏