تهران - ایرنا - رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان، گفت: با توجه به انتظارات کمانداران معلول به عنوان یک رشته مدال آور، در پی حضور و فعالیت در حوزه های مدیریتی کمیته پارالمپیک هستم.

اردوی تیم ملی تیراندازی با کمان از امروز (شنبه، 12 آبانماه) ساعت 14 تا مورخه 3 آذرماه در سایت تیراندازی با کمان آزادی تهران برگزار می شود.

اردوی تیم ملی تیراندازی با کمان از تاریخ 12 آبانماه لغایت 3 آذرماه در سایت تیراندازی با کمان آزادی تهران برگزار می شود.

رییس فدراسیون تیراندازی با کمان تاکید کرد با فرخوان گسترده ای که برای حضور کمانداران سراسر کشور در رقابت های انتخابی انجام شد دیگر شائبه های که قبلا در ارتباط با رقابت های انتخابی وجود داشت از بین رفته و بهترین ها به عضویت تیم ملی در می ایند.

در مسابقات تیراندازی با کمان المپیک جوانان آرژانتین در بخش انفرادی پسران رضا شبانی از صعود به مرحله نیمه نهایی بازماند.