اردوی تیم بزرگسالان پارا رشته ریکرو وکامپوند از 14 لغایت 24  مهرماه به میزبانی استان اصفهان برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، اردوی تیم ملی بزرگسالان پارا (بانوان و آقایان) رشته ریکرو وکامپوند از 14 لغایت 24 مهرماه در به میزبانی استان اصفهان برگزار می‌شود

:نفرات دعوت شده به شرح ذیل می‌باشد

مجید کاکوش - محمد رضا زندی - اصغر زارعی نژاد از استان تهران

هادی نوری - زینب ملکی از استان اصفهان 

زهرا دلخوش از خراسان رضوی 

مریم یاورپور از استان یزد

رمضان بیابانی از استان مازندران

علی سینا منشاء زاده از استان کرمان

غلامرضا رحیمی از استان خوزستان