گزارش تصویری از اردوی آمادگی تیم ملی پاراتیر اندازی با کمان  جانبازان ومعلولین - اصفهان - مهر ماه 98