دکتر شعبانی بهار به مناسبت روز مربی از مربیان  تیم ملی تیراندازی با کمان تجلیل کرد.

در این مراسم رییس فدراسیون ضمن بیان اهمیت مربیان به عنوان چرخ های اصلی توسعه تیراندازی با کمان در کشور، از مربیان تیم ملی تیراندازی با کمان به نمایندگی از کلیه مربیان تیراندازی با کشور تجلیل کرد.