در همایش زنان، دخانیات، سلامت دو بانوی ملی پوش تیراندازی با کمان کشورمان عنوان سفیر مبارزه با دخانیات ایران را کسب نمودند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، همایش زنان، دخانیات، سلامت که در دانشگاه الزهرا (س) و با حضور دکتر محمد رضا مسجدی، دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران و دکتر مهناز ملانظری رئیس دانشگاه الزهرا (س) و جمع دیگری از اساتید و علاقمندان به این امر برگزار شد، دو بانوی ملی پوش تیراندازی با کمان رشته کمان سنتی کشورمان سیده الهام غفاری و لیدا حسن پور بعنوان "سفیرمبارزه با دخانیات ایران " معرفی و تقدیر بعمل آمد.