مسابقات تیراندازی با کمان مرحله دوم رنکینگ کشوری داخل سالن از مورخه 23 لغایت 24 آذرماه در کرمان برگزار می گردد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، مسابقات تیراندازی با کمان مرحله دوم رنکینگ کشوری داخل سالن در رشته های ریکرو و کامپوند و در دو بخش آقایان و بانوان از مورخه 23 لغایت 24 آذرماه در استان کرمان شهر کرمان برگزار می شود. این مسابقات دارای رنکینگ می باشد .
برنامه این مسابقات به شرح زیر است:
◾پنجشنبه 23 آذرماه - رشته ریکرو - آقایان و بانوان
◾جمعه 24 آذرماه - رشته کامپوند - آقایان و بانوان