با پایان مرحله دوم رنکینگ کشوری تیراندازی با کمان نفرات برتر ریکرو مردان و بانوان مشخص شدند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی باکمان، مرحله دوم مسابقات رنکینگ کشوری تیراندازی باکمان با حضور 78 کماندار زن و مرد در رشته ریکرو از استانهای اصفهان، بوشهر، تهران، چار محال وبختیاری، خراسان رضوی، فارس، قم، کرمان، هرمزگان ، یزد، مازندران، قزوین، خراسان جنوبی، زنجان، مرکزی وسیستان وبلوچستان در شهر کرمان برگزار شد که در پایان نتایج زیر به دست آمد:

ریکرو بانوان:
۱- پریسا روحانیان ۲_ سارا صداقتی ۳_ نازتین زهرا جمال زاده همگی از تهران

ریکرو آقایان:

۱_ رضا شبانی از یزد ۲_ مهدی ملکی از تهران ۳_ مهدی نظریان از یزد

مسابقات رشته کامپوند امروز برگزار می شود.

 

شایان ذکر است، منصور عبدی نایب رئیس فدراسیون تیراندازی باکمان در حاشیه مسابقات مرحله دوم رنکینگ کشوری به شهدا شهر کرمان ادای احترام کرد.