با پایان مسابقات رنکینگ کشوری تیراندازی با کمان، نفرات برتر کامپوند مشخص شدند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، مرحله دوم مسابقات رنکینگ کشوری تیراندازی با کمان با حضور ۱۰۶ کماندار زن و مرد در رشته ریکرو و کامپوند از استانهای اصفهان، بوشهر، تهران، چهار محال و بختیاری، خراسان رضوی، فارس، قم، کرمان، هرمزگان، یزد، مازندران، قزوین، خراسان جنوبی، زنجان، مرکزی و سیستان و بلوچستان در شهر کرمان برگزار شد.

نتایج به شرح زیر است:
ریکرو بانوان:
۱- پریسا روحانیان از تهران ۲_ سارا صداقتی از تهران ۳_ نازنین زهرا جمال زاده از تهران

ریکرو آقایان:
۱_ رضا شبانی از یزد ۲_ مهدی ملکی از تهران ۳_ مهدی نظریان از یزد

کامپوند بانوان:
۱_ سیده مهسا معمارزاده از خراسان رضوی ۲_ سارا یوسف زاده از زنجان ۳_ طیبه تهامی پور از کرمان

کامپوند آقایان:
۱_ حمزه نکوئی از کرمان ۲_ اسماعیل عبادی از قزوین ۳_ سجاد علی خانی از کرمان