فدراسیون جهانی تیراندازی با کمان از 3 داور بین المللی تیراندازی با کمان ایران برای قضاوت در مسابقات جهانی در سال 97 دعوت کرده است.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، فدراسیون جهانی تیراندازی با کمان از 3 داور بین المللی تیراندازی با کمان ایران برای قضاوت در مسابقات جهانی دعوت کرده است. اسامی داوران و مسابقات آنها به شرح زیر است:
حسین نصیری نژاد مسابقات جام جهانی خارج از سالن مرحله 3 – سالت لیک، آمریکا  28 تیرماه تا 3 مردادماه 97 قضاوت خواهد کرد و همچنین شهرزاد الهیاری و غزاله رسولی نیز مسابقات قهرمانی جهان فیلد – کورتینو، ایتالیا 13 تا 18 شهریور 97 داوری خواهند کرد.
شایان ذکر است، حسین نصیری نژاد و داوود نعمتی نیا مسابقات جام جهانی داخل سالن بانکوک  تایلند 11 و 12 آذرماه 96 را با موفقیت قضاوت کردند.