مسابقات انتخابی تیم ملی بزرگسالان و مرحله ششم رنکینگ کشوری روزهای 7 و 8 دی‌ماه در اهواز در ریکرو و کامپوند برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، مسابقات انتخابی تیم ملی بزرگسالان و مرحله ششم رنکینگ کشوری تیراندازی باکمان در رشته های ریکرو و کامپوند و در دو بخش آقایان و بانوان روزهای 7 و 8 دی‌ماه در استان خوزستان شهر اهواز برگزار می گردد.
حضور کلیه کمانداران که سابقه پوشیدن پیراهن تیم ملی را داشته اند، در این مسابقات الزامی است.
برنامه مسابقات مذکور به شرح زیر است:
ـ ریکرو مسافت 70 متر، 7 دی ماه
ـ کامپوند مسافت 50 متر، 8 دی ماه