مرحله سوم رنکینگ کشوری داخل سالن 5 لغایت 6 بهمن ماه در استان خراسان رضوی شهر مقدس مشهد برگزار می گردد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، مسابقات مرحله سوم رنکینگ کشوری داخل سالن گرامیداشت دهه مبارک فجر در رشته های ریکرو و کامپوند و در دو بخش آقایان و بانوان 5 لغایت 6 بهمن ماه در استان خراسان رضوی شهر مقدس مشهد، سالن شهید بهشتی برگزار می شود.
برنامه این مسابقات به شرح زیر است:
- رشته ریکرو 5 بهمن ماه
- رشته کامپوند 6 بهمن ماه
دو دوره گذشته این مسابقات به ترتیب در شهرهای همدان و کرمان برگزار شده است.