سپیده توکلی در پنجگانه رقابت‌های دوومیدانی قهرمانی داخل سالن آسیا مدال طلا گرفت و رکورد این ماده را هم شکست.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، در پی کسب مدال طلای سپیده توکلی در پنجگانه رقابت‌های دوومیدانی قهرمانی داخل سالن آسیا و شکستن رکورد این ماده، فدراسیون تیراندازی با کمان با انتشار پیامی این موفقیت رو به وی که یکی از علاقمندان به رشته تیراندازی با کمان تبریک گفت.