وزیر ورزش و جوانان در حکمی محمد علی شجاعی را به عنوان سرپرست فدراسیون تیراندازی با کمان منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان ساعاتی پیش در حکمی محمد علی شجاعی را به عنوان سرپرست فدراسیون تیراندازی با کمان منصوب کرد، متن این حکم به شرح زیر است:
با توجه به تعهد و تجربه جنابعالی در امور مدیریتی و به استناد اختیارات مندرج در ذیل ماده 10 اساسنامه فدراسیون های ورزشی، به موجب این ابلاغ به عنوان «سرپرست فدراسیون تیراندازی با کمان» منصوب می شوید. شایسته است ضمن انجام امور جاری فدراسیون و هماهنگی معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای با پبش بینی تمهیدات لازم، ظرف حداکثر مدت سه ماه نسبت به برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون اقدام نمایید.
توفیق روزافزون جنابعالی را از درگاه ایزد متعال خواستارم.