مسابقات تیراندازی باکمان یادواره شهدا مدافع حرم در رشته ریکرو ودر دو بخش بانوان و آقایان و با حضور پنجاه وهفت کماندار برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی باکمان،  مسابقات تیراندازی باکمان یادواره شهدا مدافع حرم در رشته ریکرو ودر دو بخش بانوان وآقایان وبا حضور پنجاه وهفت کماندار از استانهای آذر بایجان شرقی ، آذربایجان غربی ، اصفهان ، البرز ، خراسان رضوی ، خراسان ، شمالی ، گلستان ، مرکزی ، چار محال بختیاری ، لرستان ، یزد وجزیره کیش در تهران برگزار شد که در پابان قهرمانان این رشته به شرح زیر معرفی شدند.
بخش بانوان
مهسا بدخشان از تهران ۲_ پارمیدا قاسمی از ثهران ۳ _ مریم نادی از یزد
بخش مردان
۱ _ امین پیرعلی از اصفهان ۲ _ مهدی ملکی از تهران ۳_ پوریا حاجی بیگلو از خراسان رضوی
شایان ذکر است مسابقات رشته کامپوند امروز جمعه برگزار می شود.