مسابقات مرحله چهارم رنکینگ و انتخابی تیم ملی داخل سالن کارگری با همکاری فدراسیون کارگری از مورخه 17 لغایت 18 اسفند ماه در شهر همدان برگزار می گردد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، مسابقات مرحله چهارم رنکینگ و انتخابی تیم ملی داخل سالن کارگری با همکاری فدراسیون کارگری در رشته های ریکرو و کامپوند در دو بخش آقایان و بانوان از مورخه 17 لغایت 18 اسفند ماه در استان همدان شهر همدان سالن شش هزار نفری انقلاب برگزار می گردد.
برنامه این مسابقات به شرح زیر است:
- پنجشنبه 17 اسفندماه 96 رشته ریکرو – آقایان و بانوان
- جمعه 18 اسفندماه 96 رشته کامپوند – آقایان و بانوان