سمینار به روز رسانی داوران رسمی فدراسیون و کارگاه ویژه مربیان و داوران به میزبانی هیئت تیراندازی با کمان استان تهران در سایت تیراندازی با کمان ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، براین اساس سمینار داوران رسمی فدراسیون سال 97 به منظور ارتقا دانش داوری جهت قضاوت در مسابقات کشوری 30 و 31 فروردین ماه برگزار می گردد و کارگاه ویژه مربیان و داوران نیز در صبح روز 31 فروردین برگزار می شود.
شایان ذکر است، حضور کلیه داورانی که درخواست همکاری با کمیته داوران فدراسیون در تمام مسابقات (تارگت - سنتی – ساحلی – تری دی) را دارند و در سمینار آبانماه سال 96 شرکت نکره اند، الزامی می باشد. داورانی که در سمینار آبانماه شرکت نموده اند و قصد همکاری با کمیته کمان سنتی را دارند می بایست در این دوره حضور یابند.