با اعلام وزارت ورزش و جوانان، هجدهم اردیبهشت، رییس فدراسیون تیراندازی با کمان انتخاب و معرفی می شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، بنا بر اعلام معاونت قهرمانی وزارت ورزش و جوانان ، مجمع انتخاباتی رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان،‌ ‌ساعت ١٠ صبح روز سه شنبه ٩۷/۰۲/۱۸ در محل سالن استاد فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار می گردد.