طبق اعلام دبیر مجمع فدراسیون تیراندازی با کمان، مهدی مبینی یکی از نفرات کاندید برای پست ریاست فدراسیون تیراندازی با کمان از حضور درانتخابات انصراف داد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، طبق اعلام دبیر مجمع فدراسیون تیراندازی با کمان، مهدی مبینی یکی از نفرات کاندید برای پست ریاست فدراسیون تیراندازی با کمان از حضور درانتخابات انصراف داد و تعداد کاندیداهای نامزد این پست به 6 نفر کاهش یافت.
اسامی نفرات کاندید برای احراز پست ریاست فدراسیون تیراندازی با کمان به شرح زیر است:
1- آقای محسن باقریان فرح آبادی
2- آقای حمیدرضا بتو
3- آقای غلامرضا شعبانی بهار
4- آقای منصور عبدی
5- آقای سیدرضا میرابوطالبی
6- آقای حمیدرضا یاری
مجمع انتخاباتی فدراسیون تیراندازی باکمان ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخه 97/2/18 در آکادمی ملی المپیک برگزار می گردد.