طبق اعلام دبیر مجمع فدراسیون تیراندازی با کمان، احمد ارشدی یکی از نفرات کاندید برای پست ریاست فدراسیون تیراندازی با کمان تایید صلاحیت شد.


به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، طبق اعلام دبیر مجمع فدراسیون تیراندازی با کمان، صلاحیت احمد ارشدی یکی از نفرات کاندید برای پست ریاست فدراسیون تیراندازی با کمان از سوی مراجع ضیح صلاح مورد تایید قرار گرفت و تعداد کاندیداهای نامزد این پست به 6 نفر افزایش یافت یافت.
اسامی نفرات کاندید برای احراز پست ریاست فدراسیون تیراندازی با کمان به شرح زیر است:
1- آقای محسن باقریان فرح آبادی
2- آقای حمیدرضا بتو
3- آقای غلامرضا شعبانی بهار
4- آقای منصور عبدی
5- آقای حمیدرضا یاری
6- آقای احمد ارشدی
مجمع انتخاباتی فدراسیون تیراندازی باکمان ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخه 97/2/18 در آکادمی ملی المپیک برگزار می گردد.