جلسه معارفه رییس جدید فدراسیون تیراندازی با کمان با حضور معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، عصر امروز جلسه معارفه غلامرضا شعبانی بهار رییس جدید فدراسیون تیراندازی با کمان با حضور دکتر محمدرضا داورزنی معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.
در این جلسه سیدمحمد شروین اسبقیان مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون ها و همچنین آقایان علی رغبتی، عباسعلی اکبری و مازیار ناظمی نیز حضور داشت.