جلسه سازمان لیگ تیراندازی با کمان با حضور سرپرستان تیم های شرکت کننده برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، جلسه سازمان لیگ تیراندازی با کمان با حضور سرپرستان تیم های شرکت کننده در مسابقات در سالن جلسات فدراسیون برگزار شد و مقرر گردید، سرپرست تیم ها حداکثر تا مورخه 23 خردادماه مدارک و اسامی مربوطه را تکمیل و به سازمان لیگ تحویل گردد.
در ضمن قرعه کشی مسابقات در تاریخ 29 خردادماه برگزار می گردد و مسابقات در نیمه اول تیرماه شروع می گردد.