مراسم همایش توسعه ورزش همگانی تیراندازی با کمان با حضور مدیران، استادان و دانشجویان دانشگاه هنر تهران در محل این دانشگاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، مراسم همایش توسعه ورزش همگانی تیراندازی با کمان گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر و با همت فدراسیون تیراندازی با کمان با حضور 1۰۰ نفر از مدیران، استادان و دانشجویان دانشگاه هنر تهران در محل این دانشگاه برگزار شد.
در همایش مذکور شرکت کنندگان بعد از آموزش این رشته به تیراندازی و مسابقه با یکدیگر پرداختند.