زهرا نعمتی با دکتر غلامرضا شعبانی بهار در محل فدراسیون تیراندازی با کمان دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان؛ زهرا نعمتی ورزشکار تیم ملی تیراندازی با کمان صبح امروز با دکتر شعبانی بهار دیدار کردند. در ابتدا زهرا نعمتی با ارایه گزارشی از تمرینات، برنامه و وضعیت آمادگی خود از حمایت های فدراسیون تشکر کرده و برنامه های آتی خود را نیز بیان کردند. در ادامه دکتر شعبانی بهار از وی برای زحماتی که برای ارتقاء برند تیراندازی با کمان داشته اند تقدیر و تشکر کردند.
دکتر شعبانی بهار از نعمتی به عنوان سرمایه ای برای تیراندازی با کمان کشور یاد کرده و از ایشان به عنوان یکی از معدود ورزشکاران دنیا که هم در بخش المپیکی و هم در بخش غیر المپیکی صاحب عنوان می باشد یاد کردند.
در پایان رییس فدراسیون تیراندازی با کمان با بررسی شرایط و برنامه های آتی نعمتی بر حمایت از همه ورزشکاران به ویژه بهره مندی از ظرفیت های ایشان در مسابقه های آتی از جمله مسابقات آسیایی تاکید کردند.