حضور دکتر غلامرضا شعبانی بهار، رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان در راهپیمایی روز جهانی قدس