فدراسیون تیراندازی با کمان آغاز اردوی تیم ملی نوجوانان تیراندازی با کمان کشورمان را 2 تیرماه 97 تعیین کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، با توجه به برگزاری امتحانات دانش آموزان، فدراسیون تیراندازی با کمان آغاز اردوی تیم ملی نوجوانان تیراندازی با کمان کشورمان در رشته های ریکرو و کامپوند و در دو بخش پسران و دختران را 2 تیرماه 97 تعیین کرد.
این اردو جهت حضور در مسابقات المپیک آرژانتین خواهد بود که فدراسیون تیراندازی با کمان موفق شده است سهمیه کامل (یک کماندار دختر و یک کماندار پسر) این مسابقات را کسب نماید.