دکتر احمدی معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان از فدراسیون تیرا ندازی با کمان بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، در این دیدار دکتر احمدی ضمن تبریک به ریاست جدید فدراسیون به بحث و تبادل نظر در خصوص فدراسیون و امور مربوطه پرداخت. وی توسعه رشته تیراندازی کمان از جنبه های همگانی و فرهنگی را از الزامات و اولویت های این فدراسیون بیان کرده و بر ارتباط دوسویه فدراسیون و وزارت ورزش و جوانان و حمایت های وزارت ورزش و جوانان از برنامه های همگانی و فرهنگی این فدراسیون تاکید کرد.

همچنین دکتر شعبانی بهار رییس فدراسیون تیراندازی با کمان در این دیدار گفت: از دکتر احمدی و عنایت ویژه ایشان به امر توسعه در فدراسیون ها تشکر کرده و همچنین از دکتر سلطانی فر به واسطه حسن اعتماد به اینجانب تشکر ویژه دارم. فدراسیون تیراندازی با کمان تلاش خوهد کرد تا با پیشرفت کمی و کیفی و توسعه همه جانبه این رشته در سطح کشور در راستای سیاست های کلان وزارت ورزش و جوانان، از تمامی ظرفیت ها بهر برداری کند. همچنین سعی خواهیم کرد با ارتباط بیش تر با دستگاه های اجرایی، از پتانسیل سایر دستگاه ها نیز استفاده لازم را بکنیم.

در پایان این دیدار، مروری بر برنامه های جاری و آتی فدراسیون انجام شده و توضیحانی در ابعاد مختلف ایراد شد.