در بازدید دکتر داورزنی، دکتر شعبانی بهار و غفرانی از اردوی تیم ملی تیراندازی با کمان در استان البرز مطرح شد.

بازدید آقایان: دکتر محمد رضا داورزنی (معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان)، دکتر غلامرضا شعبانی بهار (رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان) و امیر غفرانی (مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان البرز) از اردوی تیم ملی در استان البرز.

شعبانی بهار:برگزاری این اردوها از لحاظ تکنیکی ،تاکتیکی و روانی می تواند ورزشکاران را برای رقابت های بین المللی آماده کند.

غلامعلی محمودزاده:
- روابط عمومی استان ها باید فعال باشند و در رابطه با اخباری که ارسال می کنند سنجیده عمل کنند و اخبار به روز را ارسال کنند.
- از طریق رسانه می توانیم این ورزش را به همگان معرفی کنیم.

غفرانی: یک زمین اختصاصی برای ورزشکاران این رشته در استان البرز در نظر گرفته شده که طی چند ماه آینده در اختیارشان قرار خواهد گرفت.

بهزاد پاکزاد :
- نیاز به فضای تمرینی مناسب است که شبیه ساز مسابقات باشد.
- هر کاری از دستم بربیاد برای این رشته و ورزشکاران انجام میدهم.
- امیدوارم حمایت ها ادامه داشته باشد.

 اسماعیل عبادی:
- انتظار ورزشکاران حمایت وزارت ورزش از آنان است.
- با توجه به نوسانات ارز و تحریم ها برای تهیه تجهیزات با مشکل روبرو هستیم.
- امیدوارم  هرچه زودتر این دغدغه ها از ورزشکاران دور شود.

زهرا نعمتی:
- در برخی از رشته ها ورزشکار به تجهیزات خاصی نیاز ندارد ولی در ورزش ما یک تیرانداز بادست های خالی نمی تواند کاری بکند.
- از لحاظ مالی ورزشکاران را بیشتر حمایت کنید.
میلاد وزیری:
- برای تامین تجهیزات قبل از مسابقات آسیایی با مشکل روبرو هستیم.
- امیدوارم ارز دولتی در اختیار ما قرار بدهند تا بتوانیم تجهیزاتمان را تامین کنیم.