در هفته ترویج فرهنگ پهلوانی و از سوی فدراسیون تیراندازی با کمان تقدیر از داور تیراندازی با کمان با حضور دکتر داورزنی انجام شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، با توجه به درخواست مشارکت جامعه ورزش کشور در ترویج فرهنگ و منش پهلوانی و به ویژه همکاری موثر در گرامیداشت و مراسم هفته ترویج فرهنگ پهلوانی از سوی کمیته فرهنگی فدراسیون تیراندازی با کمان طبق روز شمار هفته فرهنگ پهلوانی این کمیته به غیر حضور مسئولین و کمانداران مراسم های مختلف دو برنامه نیز مد نظر فدراسیون بوده که اولین آن با نام فرهنگ پهلوانی، انصاف و عدالت بود که از عاطفه صابر سرداور کشورمان در استان البرز با حضور دکتر محمد رضا داورزنی (معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان)، دکتر غلامرضا شعبانی بهار(رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان) و امیر غفرانی (مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان البرز)، غلامعلی محمودزاده (رئیس کمیته روابط عمومی و فرهنگی فدراسیون تیراندازی با کمان)، امید نجاری (رئیس سازمان تیم های ملی تیراندازی با کمان) و اعضای تیم ملی تیراندازی با کمان مورد تقدیر قرار گرفت.
در برنامه بعدی فدراسیون در روز شنبه به مورخه 9 تیرماه 97 با عنوان فرهنگ پهلوانی دانش و معرفت از یکی از مربیان شایسته تیراندازی با کمان تقدیر خواهد شد.