دبیر فدراسیون تیروکمان گفت: دریافت ۸۰هزار تومان ورودی از کمانداران برای شرکت در مرحله دوم رنکینگ کشوری چندسالی است که اجرا می شود و در جهت کمک به هیات‌های استانی است.

به گزارش ایسنا، مرحله دوم رنکینگ کشوری تیروکمان در رشته‌های ریکرو و کامپوند زنان و مردان در حالی پنجشنبه و جمعه ۱۴ و ۱۵ تیر در سایت تیروکمان ورزشگاه آزادی تهران برگزار می‌شود که فدراسیون از کمانداران برای شرکت در این مرحله نیز همانند مرحله اول رنکینگ کشوری به جز هزینه غذا و خوابگاه مبلغ ۸۰هزار تومان ورودیه دریافت می‌کند.
رضا کیارستمی دبیر فدراسیون تیروکمان با تایید این خبر به ایسنا گفت: دریافت ورودیه از کمانداران برای شرکت در مسابقات آزاد و رنکینگ کشوری چیز جدیدی نیست و نزدیک ۵ سال است که فدراسیون برای کمک به هیات‌های استانی و پرداخت جوایز به نفرات اول تا سوم رنکینگ کشوری و هزینه داوران و مربیان از کمانداران ورودیه دریافت می‌کند که البته این ورودیه سال گذشته ۶۰هزار تومان بود و امسال ۸۰هزار تومان شده است و در ۸ مرحله رنکینگ کشوری که تا پایان سال برگزار می‌شود، کمانداران شرکت کننده باید این ورودیه را پرداخت کنند.
دبیر فدراسیون تیروکمان خاطرنشان کرد: مسوولیت برگزاری رنکینگ کشوری بر عهده هیات‌های استانی است و حتی ورودیه که کمانداران پرداخت می‌کنند به حساب هیات‌ها واریز می‌شود نه فدراسیون. فدراسیون تنها بر نحوه برگزاری مسابقات نظارت می‌کند و نقش دیگری ندارد.
کیارستمی افزود: در جریان برگزاری ۸ مرحله رنکینگ کشوری دو مرحله انتخابی تیم ملی برگزار می‌شود که در جریان برگزاری انتخابی نفرات برتر به تیم ملی دعوت می‌شوند. البته در این دوره از مسابقات رنکینگ کشوری انتخابی برگزار نمی‌شود و کمانداران تنها برای افزایش امتیاز خود در این مرحله شرکت می‌کنند.
وی در پایان اظهار کرد: در پایان ۸ مرحله برگزاری رنکینگ کشوری ۱۶ کماندار برتر به مرحله فینال فینالیست‌های رنکینگ کشوری راه پیدا می‌کنند و در نهایت از بین این ۱۶ کماندار، نفرات اول تا سوم قهرمانی کشور معرفی خواهند شد.