مسابقات تیراندازی با کمان رنکینگ کشوری نوجوانان و جوانان به میزبانی هیئت استان همدان مورخه 21 لغایت 22 تیرماه در همدان برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، مسابقات تیراندازی با کمان رنکینگ کشوری نوجوانان و جوانان در رشته های ریکرو و کامپوند و در دو بخش آقایان و بانوان به میزبانی هیئت استان همدان مورخه 21 لغایت 22 تیرماه سالجاری در دانشگاه آزاد واحد همدان برگزار می گردد.
برنامه این مسابقات به شرح زیر است:
رشته ریکرو ـ مورخه : 97/04/21 آقایان و بانوان ( نوجوانان و جوانان ) نوجوانان 60 متر و جوانان 70 متر
رشته کامپوند ـ مورخه 97/04/22 آقایان و بانوان ( نوجوانان و جوانان ) نوجوانان و جوانان 50 متر