غلامرضا شعبانی بهار گفت : علیرغم حذف کامپوند انفرادی که در دوره گذشته بازی های آسیایی ایران مدال طلا گرفته بودیم باز هم با تمام توان برای کسب مدال گام به بازی های آسیایی می گذاریم .

رییس فدراسیون تیرو کمان در گفت و گو با پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان اردوها و مسابقات خارج از کشور تیم ملی را برای حضور قدرتمندانه در بازی های آسیایی مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت : در همین مدت که عهده دار ریاست فدراسیون شده ام تیم ملی در مسابقات ترکیه و چین تایپه حضور پیدا کرده است و هم اکنون هم در برلین آلمان مسابقاتی را پشت سر می گذارند .
شعبانی بهار در ادامه با اشاره به ترکیب تیم سیزده نفره ایران خاطر نشان ساخت: فرآیند آمادگی این تیم برای بازی های آسیایی به خوبی سپری شده است بطوریکه آنچه در قالب وظائف فدراسیون در قبال تیم ملی بوده بدون مشکل انجام شده و اردوهای آمادگی و مسابقات خارجی را سپری کردیم و بعد از پایان مسابقات برلین باز هم اردوی آمادگی و شبانه روزی تا زمان اعزام که ٢٢ مردادماه است برگزار خواهد شد.
وی حمایت مادی و معنوی را برای تیم ملی تیروکمان ایران مورد توجه قرار داد و اظهار داشت : وسایل خاص ملی پوشان این رشته خریداری شده که برای حضور در این مسابقات هم در اختیار آنها می گذاریم .
غلامرضاشعبانی بهار یکی از مشکلات حضور ایران در بازی های آسیایی را حذف کامپوند انفرادی دانست.
او توضیح داد : در دوره قبل ایران توسط عبادی موفق به کسب مدال طلا شده بود اما با این حال و با وجود مشکلاتی که به وجود آمده و با توجه به آمادگی خوب تیم در دیگر رشته ها، برای مدال به میدان می رویم.