جلسه رضا کیارستمی، سرپرست امور دبیری فدراسیون تیراندازی با کمان با کارشناسان وزارت ورزش و جوانان از جمله آقای دولو در خصوص هماهنگی برای برگزاری المپیاد نوجوانان در رشته تیراندازی با کمان، برگزار شد.