وزیر ورزش و جوانان طی حکمی نایب رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان را منصوب کرد.‏

به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، دکتر مسعود سلطانی فر در حکمی «غلامرضا پارسا» را به عنوان «نایب رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان» به استناد ماده 8 اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری و تایید مجمع عمومی ‏این فدراسیون منصوب کرد.