کمانداران کشورمان تمرینات خود را در کمپ تمرینی محل برگزاری مسابقات آسیایی جاکارتا آغاز کردند.