در حاشیه بازی های آسیایی جاکارتا 2018، نشست صمیمی دکتر غلامرضا شعبانی بهار، رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان با نایب رئیس فدراسیون جهانی و آسیایی این رشته، با تاکید یر همکاری در توسعه و تقویت تیراندازی با کمان در ایران و همچنین تقویت تعاملات بین المللی برگزار شد.