دکتر شعبانی بهار طی احکام جداگانه ای احمدی و میررحیمی را به عنوان سرمربیان رشته های ریکرو و کامپوند منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، دقایقی پیش دکتر غلامرضا شعبانی بهار، رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان طی احکام جداگانه ای مجید احمدی را به عنوان سرمربی تیم های ملی کامپوند و همچنین مجید میررحیمی را به عنوان سرمربی تیم های ملی ریکرو به مدت یک سال منصوب کرد.
شایان ذکر است، در حکم دیگری، مهدیه شهرابی به عنوان سرپرست کمیته آموزش منصوب شد.