دکتر شعبانی بهار طی حکمی بهزاد پاکزاد را به عنوان مربی تیم های ملی جوانان و نوجوانان کامپوند منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، دکتر غلامرضا شعبانی بهار، رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان طی حکمی بهزاد پاکزاد را به عنوان مربی تیم های ملی جوانان و نوجوانان کامپوند منصوب کرد.