براساس رکوردگیری در اردوی تیم ملی تیراندازی با کمان ایران، سوگند رحمانی و رضا شبانی به المپیک آرژانتین اعزام می شوند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، فدراسیون تیراندازی با کمان که دو سهمیه کامل مسابقات بازیهای المپیک جوانان را در این رشته توسط سوگند رحمانی و امید رضا صفایی پور کسب کرده بود، با برگزاری اردو و رکوردگیری از بین ملی پوشان خود مسافران آرژانتین را مشخص کرد که برای این اساس سوگند رحمانی و رضا شبانی به المپیک اعزام می شوند و زهرا شعبانی نیز به عنوان مربی این ورزشکاران را همراهی می کند، المپیک جوانان آرژانتین از مورخه 14 لغایت 26 مهرماه 97 برگزار می شود و کمانداران ایران 13 مهر تهران را به مقصد بوینس آیرس محل برگزاری این مسابقات ترک می کنند.