دکتر شعبانی بهار طی حکمی سمانه جراح زاده را به عنوان سرپرست نایب رییسی بانوان منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، دکتر غلامرضا شعبانی بهار، رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان طی حکمی سمانه جراح زاده را به عنوان سرپرست نایب رییسی بانوان منصوب کرد.

در بخشی از این حکم آمده است:

 امید است در پیشبرد اهداف عالی ورزش و تقویت حضور بانوان در این رشته موفق و موید باشید.