فرشته قربانی با اشاره به دیدار ورزشکاران با رهبر معظم انقلاب اسلامی، اظهار کرد: این دیدار یک دیدار دلی و بسیار عالی بود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، فرشته قربانی با بیان اینکه در این دیدار عالی ترین و بالاترین چیزی که داشتم را به رهبر عزیزمان تقدیم کردم، تصریح کرد: اگر مدال های بیشتری نیز کسب کنم آن را به ایشان تقدیم خواهم کرد.
دارنده مدال برنز مسابقات آسیایی جاکارتای اندونزی با تاکید بر اینکه صحبت های رهبر معظم انقلاب دلگرمی بسیار خوبی برای ورزشکاران بود، گفت:دیدار با ایشان حس غرور و بسیار خوب بود.
قربانی با تاکید بر اینکه این دیدار برای ما ارزش گذاری بود و به این معنا بود که رهبری معظم انقلاب پشت ما هستند، افزود: این دیدار واقعا دلگرمی بسیار خوبی بود.