نشست صمیمانه دکتر غلامرضا شعبانی بهار رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان، جواد رمضی سرپرست فدراسیون ورزش کارگری، مجید احتشام زاده معاون فنی ورزش و مصطفی عطری مدیر روابط عمومی و فرهنگی صبح امروز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، در این جلسه مواردی از قبیل گسترش ورزش تیراندازی با کمان در بین اعضای جامعه کارگری، آموزش مربیان، مشارکت و همکاری در زمینه تجهیز و راه اندازی مراکز ورزش تیراندازی با کمان در مجموعه‌های کارگران سطح کشور، حضور کارگران در لیگ‌های تیراندازی با کمان، برگزاری مسابقات و استفاده از ظرفیت‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.