دکتر غلامرضا شعبانی بهار، رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان از مادر مرحوم اسماء زحمتکش تجلیل کرد.

دکتر غلامرضا شعبانی بهار، رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان در حاشیه مسابقات ششمین مرحله رنکینگ کشوری و مسابقات مرحله دوم ساحلی تیراندازی با کمان از مادر مرحوم اسماء زحمتکش تجلیل کرد.
لازم به ذکر است که مرحومه اسماء زحمتکش ورزشکار تیراندازی با کمان استان بوشهر بود که هنگام برگشت از تمرین در صانحه تصادف به رحمت خدا رفت.