تهران- ایرنا- رئیس فدراسیون تیرو کمان گفت: 350 کمان تولید داخل در سه نوبت در اختیار هیات های تیرو کمان کشور قرار خواهد گرفت.

غلامرضا شعبانی بهار روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: 350 کمان تولید داخل از شرکتی از مشهد خریداری شده و در سه مرحله در اختیار هیات های استانی قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه تا کنون 20 استان کمان های خود را دریافت کرده اند گفت: در پایان این مرحله استان ها و شهرستان های مستعد از وجود کمان های ایرانی برخوردار خواهند شد.
رئیس فدراسیون تیرو کمان اضافه کرد: در مرحله دوم خرید فوم(سیبل) در دستور کار این فدراسیون است که برای هر استان 10فوم تهیه و برای آنها ارسال خواهد شد.
شعبانی بهار ادامه داد: در موضوع خرید کمان خارجی به دلیل اینکه ارز کافی در اختیار نداریم با توجه به نیاز فدراسیون خرید می کنیم.
به گفته وی خرید قیمت هر عدد کمان داخلی و فوم به ترتیب 600 و 320هزار تومان خواهد بود.
* سرپرست جدید تیروکمان استان تهران مشخص شد
رئیس فدراسیون تیروکمان اضافه کرد: با توجه به اینکه مسئولیت چهار ساله رئیس هیات تیروکمان استان تهران به اتمام رسیده از 2 روز پیش طبسی تا برگزاری مجمع انتخاباتی سرپرست جدید هیات تیروکمان استان تهران شد.
شعبانی بهار با اشاره به اینکه پتانسیل و ظرفیت ورزش تهران در کشور ویژه است گفت: انتظار ما از تهران فراتر از سایر استان ها بوده چرا که می بایست جمعیت ورزشکاران سازمان یافته، ظرفیت تاسیساتی و فضای ورزشی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه می بایست با انتخاب فردی توانمند به ورزش تهران کمک کرد خاطر نشان کرد: تهران به اندازه 10استان ظرفیت دارد و در مجمع انتخاباتی پیش رو امیدواریم فردی توانمند انتخاب شود.