بازديد دكتر احمدي معاون وزير ورزش و جوانان و دكتر شعباني بهار از اولين اردوي تداركاتي تيم هايي ملي.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، دكتر احمدي معاون وزير ورزش و جوانان و دكتر شعباني بهار از اولين اردوي تداركاتي تيم هايي ملي كامپوند و ريكرو نوجوانان و جوانان در سايت تيروكمان فدراسيون  با هدف كسب  آمادگي  جهت شركت در مسابقات قهرماني جهان در مردادماه ٩٨ در اسپانيا بازدید کردند.